Chính sách bảo mật thông tin

Home / Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN :

Chính sách bảo mật thông tin được chúng tôi xây dựng dựa vào Nghị định 52/2013/NĐ-CP từ điều 68 đến Điều 73.

Việt Mỹ Logistics cam kết :

Điều 1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Công ty chúng tôi khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng sẽ gửi cho quý khách hàng các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân với các nội dung sau:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

2.  Những nội dung trên sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

Điều 2. Xin phép người tiêu dùng khi tiến hành thu thập thông tin

1. Khi tiến hành thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên website thương mại điện tử chúng tôi sẽ có sự thỏa thuận hoặc đồng ý trước của chủ thể thông tin.

2. Khách hàng được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau:

a) Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

b) Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

Điều 3. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đúng mục đích như thỏa thuận trong hợp đồng (biên bản đồng ý), không sử dụng vào các mục đích sai trái, làm tổn hại đến khách hàng.

Điều 4. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân

1. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau:

a) Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;

b) Sử dụng thông tin trái phép;

c) Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

Điều 5. Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân

1. Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu chúng tôi thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

2. Chúng tôi sẽ có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

Gọi ngay
Chỉ đường