Hình thức thanh toán

Home / Hình thức thanh toán

Tất cả các giao dịch thanh toán được thực hiện thông qua bộ phận Kế toán của công ty. Các chứng từ, hóa đơn sẽ được thu thập và chuyển giao cho đối tác. Quy trình thanh toán  thực hiện được quy định trong hợp đồng kí kết.

Gọi ngay
Chỉ đường