Lĩnh vực khác

Home / Lĩnh vực khác

Ngoài xuất nhập khẩu, phân phối nguyên liệu thức ăn gia súc, Việt Mỹ còn hoạt động trong lĩnh vực khác như:

  • Du Lịch : Công Ty Du Lịch Việt Mỹ – Vietmytravel ( www.vietmytravel.com
  • Giáo Dục: Vietmyschool.edu.vn , VietmyEnglish.edu.vn
  • Bất Động Sản: VietmyLand.vn
  • Xuất Nhập Khẩu: Viemtylogistic.com

 

Gọi ngay
Chỉ đường